donderdag, 30. juni 2011 - 13:31

Tussenbalans aanpak krimpgebieden

Groningen

Rijk, provincies (IPO) en gemeenten (VNG) blijven met de drie ‘topkrimpregio’s’ in Groningen, Zeeland en Limburg gezamenlijk werken aan de aanpak van de gevolgen van bevolkingskrimp.

Doel is het overschot aan woningen en voorzieningen aan te passen aan de veranderende omvang en samenstelling van de bevolking zodat de leefbaarheid op peil blijft. Verder wordt de aandacht verbreed naar de tien zogeheten anticipeerregio’s die met krimp te maken gaan krijgen. Om ook op langere termijn de krimp- en anticipeerregio’s leefbaar te houden, moet de regionale economie worden versterkt en is er meer ruimte nodig voor maatschappelijke initiatieven. Dat stellen Rijk, IPO en VNG in de eerste voortgangsrapportage van hun gezamenlijke krimpaanpak. De rapportage is vandaag door minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Kamer gestuurd.

De aanpak die eind 2009 met het verschijnen van het actieplan ‘Krimpen met Kwaliteit’ van start ging, is volgens de drie partijen goed op stoom. In de topkrimpregio’s komen de plannen nu in de uitvoeringsfase. Voor de aanpak van leegstand en het weer gezond maken van de woningmarkt is voor deze regio’s door het Rijk en lokale partijen 93 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Verder blijven Rijk, IPO en VNG werken aan het ‘krimpproof’ maken van regelgeving en geldstromen. Zo wordt in navolging van de aanpassingen in het Gemeentefonds ook bij het Provinciefonds meer rekening gehouden met krimp. Dit leidt tot een herverdeling van respectievelijk 15 miljoen euro voor gemeenten in topkrimpprovincies en 100 miljoen euro per jaar die ook ten gunste komt aan krimpgebieden.
Provincie:
Tag(s):