dinsdag, 4. januari 2011 - 9:51

Twee miljoen euro subsidie voor revalidatie na hersenletsel

Maastricht

Het onderzoeksinstituut Mhens, onderdeel van het Maastricht UMC+, heeft in totaal ruim twee miljoen euro aan subsidie binnengehaald voor twee verschillende studies op het gebied van revalidatie na een hersenletsel.

Het onderzoek naar sociale re-integratie van mensen die de nadelige gevolgen ondervinden van een beroerte (of herseninfarct) heeft 1.130.000 euro subsidie gekregen van het VSB-fonds. Het onderzoeksprogramma, Restore4Stroke genaamd, is niet alleen gericht op de slachtoffers van een beroerte zelf, maar ook op hun naasten.

In Restore4Stroke werken het onderzoeksinstituur Mhens (School for Mental Health and Neuroscience) van het Maastricht UMC+, UMC St. Radboud Nijmegen en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht samen.

Het andere programma waarvoor subsidie is verstrekt, behelst een onderzoek naar zogenoemde cognitieve revalidatie na een beroerte. Hiervoor komt 900.000 euro beschikbaar uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Daar wordt trouwens nog eens 600.000 euro aan toegevoegd door de maatschappelijke en wetenschappelijke partners in het onderzoeksprogramma.

Cognitieve revalidatie is een vorm van behandeling die zich richt op de cognitieve gevolgen van hersenletsel. Dat hersenletsel kan ontstaan door een beroerte, een ongeval, een tumor, zuurstoftekort in de hersenen of de ziekte van Parkinson. Nederland telt maar liefst een half miljoen mensen met een dergelijk niet-aangeboren hersenletsel. Dat letsel kan leiden tot cognitieve tekorten, zoals geheugenstoornissen, moeite om twee dingen tegelijk te doen, problemen met plannen en organiseren etc.
Provincie:
Tag(s):