maandag, 29. augustus 2011 - 20:17

Twee vindplaatsen bij archeologisch onderzoek Het Rond in Zeist

Zeist

Voordat wordt gestart met de bouw van woningen en de nieuwe aanbouw aan het gemeentehuis in Zeist, is in maart, mei en augustus archeologisch onderzoek gedaan. 'Dit heeft twee vindplaatsen opgeleverd, die interessante informatie opleveren over de Zeister historie', meldt de gemeente Zeist maandag.

Resten uit 17e en 18e eeuw
De eerste vindplaats is op het parkeerterrein naast het gemeentehuis en bevat waardevolle informatie over de ontwikkeling van Zeist in de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd (17e en 18e eeuw).

Daar zijn onder meer een aantal scherfstukken gevonden, plus de restanten van een waterput. Ook zijn er scherfstukken en verkleuringen in bodemlagen gevonden die kunnen wijzen op bewoning en landbouwactiviteiten, van om en nabij de 17e, 18e eeuw.

Prehistorische sporen
De tweede vindplaats ligt op het achterterrein van Broekhuis / Renes en op de plek waar de woningen aan de Maurikstraat zijn gesloopt. Hier is een spoor gevonden dat mogelijk wijst op bewoning of activiteit uit de prehistorie.

De vindplaats kan waardevolle informatie opleveren over de eerste menselijke activiteiten in wat nu Zeist is, zeker als zou blijken dat het niet om één enkel spoor gaat, maar om meerdere sporen en vondsten.

Vondsten vastgelegd
Omdat op de plek van de vindplaatsen een parkeergarage komt, zijn de vindplaatsen zodanig gedocumenteerd, dat de historische informatie bewaard blijft. Uit de twee vindplaatsen zijn alle noemenswaardige vondsten opgegraven.

Deze worden gedocumenteerd in een definitief onderzoeksrapport. Van de bodemopbouw wordt een zogeheten `lakprofiel' uitgewerkt. Dit is een tekening van een doorsnede van zand- en kleilagen in de bodem. Dit geeft een goed beeld van de historische bodemopbouw op deze locatie.

De uitwerking van het definitieve rapport kan ongeveer een jaar in beslag nemen. Dat komt doordat er nog laboratoriumonderzoek moet plaatsvinden.

Het graafwerk voor het archeologisch onderzoek is nu afgerond. het ontgraven van de toegang tot de toekomstige parkeergarage, naast het gemeentehuis, zal nog wel gebeuren onder begeleiding van een archeoloog. Mogelijk levert dit nog extra informatie op.
Provincie:
Tag(s):