woensdag, 9. februari 2011 - 9:32

'Twee weken op school zonder les'

Den Haag

Middelbare scholieren zitten dit jaar gemiddeld ruim twee volle lesweken opgehokt op school zonder les of actieve begeleiding. Dat blijkt uit een gezamenlijke steekproef van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)

“Scholieren krijgen niet de lessen die ze verdienen, maar zinloze uren die funest zijn voor de motivatie. Het is onbegrijpelijk dat scholen hun kerntaak, lesgeven, nog steeds verwaarlozen. Wij willen uitdagend onderwijs en echt iets leren”, zo stelt LAKS-voorzitter Steven de Jong.

Ruim drie jaar na de forse scholierenprotesten tegen de ophokuren en de urennorm, waren het LAKS en Scholieren.com benieuwd naar de huidige stand van zaken en bevroegen 2700 scholieren naar hun ervaringen. Uit deze steekproef blijkt dat de scholier gemiddeld meer dan 70 lesuren per jaar opgehokt wordt. Het probleem is onder havisten het grootst, zij worden 95 lesuren opgehokt wat beslag legt op bijna acht procent van de verplichte urennorm van 1000 klokuren. Voor vwo’ers gaat het om bijna 80 uur en vmbo’ ers hebben 60 ophokuren per jaar. Een vmbo-leerling reageert: “Ik snap best dat iedereen wil dat je een aantal lessen per jaar maakt, maar dan moeten het wel léssen zijn!”

Toch lijkt het aantal ophokuren wat gedaald te zijn. Alhoewel er geen vergelijkbaar materiaal van enkele jaren beschikbaar is, is scholieren nu ook gevraagd naar het aantal ophokuren dat ze op het toppunt hadden. Dit viel iets hoger uit dan het huidige aantal ophokuren. Maar De Jong blijft teleurgesteld: “We schrokken hier echt van. Na drie jaar blijkt nu dat er nog steeds iets fundamenteel fout gaat. Als al blijkt dat deze urennorm niet voldoende ingevuld kan worden, hoe komt ons onderwijs dan aan de top – zoals ook de minister zo graag wil?”

Het LAKS pleit voor beter toezicht op de invulling van de lessen, dus om niet alleen kortzichtig te kijken naar het aantal uren, maar ook naar wat er in die uren gebeurt.
Provincie:
Tag(s):