zaterdag, 19. november 2011 - 10:01

Tweede kerncentrale levert noch goedkope elektriciteit noch werkgelegenheid op

Delft

In een rapport dat is opgesteld door adviesbureau CE in Delft in opdracht van het Wereld Natuur Fonds staat te lezen dat een eventuele nieuwe kerncentrale in Nederland geen goedkope elektriciteit zal opleveren en relatief weinig werkgelegenheid in eigen land zal voortbrengen.

Belangrijk punt daarbij is dat de veiligheid van zo'n kerncentrale moeilijk te garanderen is. Dit meldt NRC Handelsblad zaterdag.

In het rapport worden serieuze vraagtekens gezet bij de argumenten die het kabinet aandraagt voor een tweede kerncentrale. Minister Verhagen (Economische Zaken) is voor een nieuwe centrale. Hij denkt dat de elektriciteit van een nieuwe kerncentrale schoon en goedkoop zal zijn en dat deze extra centrale de innovatie in Nederland zal bevorderen, wat belangrijk is voor de werkgelegenheid.

Beide beweringen worden echter in het rapport weerlegd. Een nieuwe kerncentrale is juist relatief duur, omdat hij gebouwd moet worden zonder overheidssteun. Banken vragen daarom een hogere risicopremie op leningen. En deze moet de exploitant van zo'n centrale weer bij de klant in rekening brengen.

De nieuwe kerncentrale levert ook nauwelijks een bijdrage aan de werkgelegenheid in Nederland. De leveranciers van onderdelen voor nucleaire installaties zijn vooral buitenlandse bedrijven. CE Delft schat dat de bouw van een nieuwe centrale hooguit 150 banen oplevert.

Het onderzoek zet verder vraagtekens bij de randvoorwaarde dat de kans op ernstige schade aan de reactorkern kleiner moet zijn dan één keer in de miljoen jaar. Kansberekeningen voor uiterst zeldzame ongevallen zijn lastig en houden geen rekening met onverwachte voorvallen, zoals bij de kernramp in Japan dit voorjaar. Dergelijke kansberekeningen geven „een vals gevoel van veiligheid”, aldus CE Delft in NRC Handelsblad.

De vergelijking in het onderzoek wijst uit dat duurzame energie een veel verstandiger keuze is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Windenergie op land is bijvoorbeeld nu al goedkoper dan stroom uit een nieuw te bouwen kerncentrale. CE Delft wijst er bovendien op dat de prijs van duurzame energie snel daalt, terwijl kernenergie de komende jaren alleen maar duurder wordt. Aangezien de bouw van een kerncentrale jaren in beslag neemt, is de keuze voor windenergie op zee ook een slimmere keuze.
Provincie:
Tag(s):