woensdag, 7. september 2011 - 9:59

Tweederde Nederlanders ziet noodzaak verandering pensioenstelsel

Amsterdam

68% van de Nederlanders ziet in dat het pensioenstelsel moet veranderen omdat het onbetaalbaar wordt (34%), of omdat anders de jongere generatie niets over houdt (ook 34%).

20% van de Nederlanders wil het pensioenstelsel vooral houden zoals het nu is en 13% weet het niet. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond/Peil.nl in opdracht van de FNV, onder een representatieve steekproef van ruim 3000 Nederlanders.

FNV heeft het onderzoek uit laten voeren omdat zij het belangrijk vindt om te weten hoe Nederland aankijkt tegen pensioenen en het pensioenakkoord, naast alle ledenraadplegingen die worden gehouden door de afzonderlijke bonden.

Als gevraagd wordt om te kiezen tussen de plannen van minister Kamp, niets wijzigen aan het stelsel, of het pensioenakkoord, dan kiest 62% voor het pensioenakkoord. Daarmee stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020, maar blijft stoppen met 65 jaar mogelijk.

Ook gaat de AOW extra omhoog tot 2028. Een vijfde van de Nederlanders ziet dat niet zitten en wil het liefst alles bij het oude laten. 19% wil ten slotte dat minister Kamp zijn eigen plannen doorvoert. Met die plannen, vastgelegd in het regeerakkoord, is eerder stoppen niet mogelijk en stijgt de AOW-uitkering niet extra.

Ook lagere inkomens moeten met 65 jaar kunnen stoppen

Gevraagd naar wat mensen het belangrijkst vinden bij inrichting van een nieuw stelsel, antwoordt 41% van de Nederlanders dat mensen met zware beroepen en lagere inkomens, de mogelijkheid moeten houden om met 65 jaar met pensioen te kunnen gaan.

“Dit is wederom een belangrijk signaal aan minister Kamp”, geeft Peter Gortzak, vice-voorzitter van FNV en onderhandelaar pensioenakkoord, aan. “In het akkoord hebben wij met werkgevers en minister Kamp afgesproken dat stoppen met 65 jaar mogelijk moet blijven. In de uitwerking blijkt dit helaas nog niet voldoende geregeld te zijn voor die mensen die het hardste nodig hebben. Daarom hebben wij bij de politiek al eerder aangedrongen op compensatie. De Tweede Kamer steunt ons daarin, dus minister Kamp is nu echt aan zet om dit goed te regelen.”

Daarnaast vindt een kwart van de Nederlanders het vooral van belang dat er goed toezicht op de pensioenfondsen wordt geregeld, als het pensioenakkoord wordt uitgewerkt. “Daar zijn wij ook over in gesprek met onder meer DNB om dat dicht te regelen. Het moet er voor zorgen dat pensioenfondsen scherp worden gehouden om naar de lange termijn te kijken, zodat jong en oud kunnen blijven profiteren van ons opgebouwde pensioengeld.

Er wordt vaak een karikatuur gemaakt van de noodzaak om ons pensioengeld actief te beheren, maar feit blijft dat daar het rendement vandaan moet komen. De vrees dat wij toe zouden staan dat pensioenfondsen risicovol ons geld gaan beheren is volledig ongegrond.
Daar blijven wij op letten”, licht Gortzak toe.

Zekerheid voorop, maar ook graag meestijgen met de prijzen

Als mensen mogen ‘ranken’ wat het belangrijkst is van één tot vier - zekerheid, een pensioen dat meestijgt met de prijsstijgingen, flexibiliteit of betaalbaarheid - dan blijken de meningen van Nederland uiteen te lopen. Wel kiezen de meeste mensen voor zekerheid, maar vinden veel mensen het daarnaast belangrijk dat pensioenen meestijgen met de prijzen in de supermarkt. Deze twee zaken staan op gespannen voet door de economische crisis en de stijgende levensverwachting.

Solidariteit blijft belangrijk voor Nederlander; jongeren minder enthousiast

56% van de Nederlander vindt het goed dat de pensioenlasten en -lusten nu gedeeld worden en dat er dus gezamenlijk wordt gespaard voor het pensioen. Maar: gemiddeld zou 37% liever zelf voor zijn of haar pensioen sparen. Als we kijken naar de groep onder de 30 jaar dan zien we dat het antwoord op deze vraag bijna 50-50% is. Zij kijken dus minder solidair tegen het pensioenstelsel aan dan ouderen.

Peter Gortzak hierover: “Solidariteit, de lasten en lusten delen tussen arm en rijk, jong en oud, is het fundament onder ons pensioenstelsel, vaak het beste stelsel ter wereld genoemd. Wij zien in deze uitslag de taak om te blijven uitleggen dat collectief sparen voor het pensioen uiteindelijk ook voor het individu het beste uitpakt. En trouwens: met ieder voor zich komen wij er sowieso niet, we staan er echt samen voor”.

De informatie uit deze peiling is voor FNV van belang omdat er nu grote veranderingen op stapel staan in ons pensioenstelsel en daar is draagvlak voor nodig onder de Nederlandse bevolking. Ook wil FNV de kennis uit de peiling benutten om zaken goed te regelen in de uitwerking voor werkend en gepensioneerd Nederland.
Provincie:
Tag(s):