woensdag, 19. januari 2011 - 13:16 Update: 08-07-2014 1:01

Tweetalig onderwijs werkt

Een team onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen heeft– in opdracht van het Europees Platform en van het landelijk netwerk tweetalig onderwijs (tto) – onderzoek gedaan naar de vormgeving en de prestaties van het tweetalig vwo-onderwijs in Nederland.

De wetenschappers presenteerden hun bevindingen in een rapport. Nu is de publieksversie van het onderzoeksverslag verschenen. Eugene Bernard, voorzitter Raad van Bestuur Ons Middelbaar Onderwijs, krijgt vandaag in Waalwijk het eerste exemplaar overhandigd.

De bijna 25.000 leerlingen in het tweetalig havo en vwo doen het goed. Dat blijkt uit hun scores voor Engels op het centraal schriftelijk eindexamen en uit de indrukken die docenten en visitatieteams hebben van hun prestaties.

Dit blijkt ook uit een vergelijking van gegevens van tto-scholen met niet-tto-scholen. De leerlingen van tto-scholen scoren in klas 3 aanzienlijk hoger op Engelse toetsen dan leerlingen in het reguliere onderwijs in Nederland én in omringende landen. De resultaten die de tto-leerlingen behalen voor de andere vakken wijken overigens niet af van het landelijk gemiddelde. Er zijn geen negatieve effecten van tweetalig onderwijs gerapporteerd.

Hoe werkt het precies?
Het tweetalig onderwijs is dus een succes. De vraag dringt zich op waardoor dat komt. Wanneer en waar leren tto-leerlingen meer en sneller? Waarom verlopen leerprocessen anders en beter? Hoe kunnen zowel tto-scholen als reguliere scholen profiteren van veranderde inzichten in het leren van vreemde talen?

Een team wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen heeft antwoord gezocht op deze vragen. De onderzoekers hebben zich daarbij gericht op het vwo. In een rapport dat medio 2010 is verschenen, bevestigen ze dat tto-leerlingen in het vwo significant betere scores halen voor Engels dan leerlingen in het reguliere onderwijs. De wetenschappers geven aan wat de verschillen zijn in taalverwerving in de twee typen onderwijs en hoe scholen met deze kennis hun voordeel kunnen doen. Een van hun meest opvallende bevindingen is dat tto-leerlingen niet alleen een hoger taalvaardigheidniveau halen, maar dat hun taalgebruik authentieker is dan dat van leeftijdgenoten in het reguliere vwo: het klinkt natuurlijker.

Onderwijsvernieuwing
Tweetalig onderwijs (tto) is een onderwijsvernieuwing die werkt. Scholen voor voortgezet onderwijs die deze vernieuwing hebben ingevoerd, bieden de helft van hun lessen aan in het Engels (één school in het Duits). Het concept van het tweetalig onderwijs is begin jaren negentig ontwikkeld door een aantal scholen. Ze kregen daarbij steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én van het Europees Platform. Medio 2010 waren er 151 tto-afdelingen verdeeld over 121 scholen. Tot voor kort werd het tweetalig onderwijs alleen toegepast in havo- en vwo-afdelingen. Onlangs zijn ook de eerste tweetalige vmbo-afdelingen van start gegaan, en er zijn er meer in voorbereiding.

Europees Platform
Het Europees Platform - internationaliseren in onderwijs laat leerlingen over grenzen heen kijken. Als centrum voor internationalisering van het Nederlandse onderwijs stelt het leerlingen, leraren en schoolleiders in staat Europa en de rest van de wereld te ontdekken. Het Europees Platform ondersteunt basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, lerarenopleidingen en de volwasseneneducatie.

Sinds 1994 werken de scholen met een tto-afdeling samen in een landelijk netwerk. Dit netwerk wordt gecoördineerd door het Europees Platform. De samenwerking omvat thema’s als certificering, materiaalontwikkeling en standaardisering.
Categorie:
Tag(s):