woensdag, 26. oktober 2011 - 17:42

Twents verzet tegen verlies rijksdiensten

Enschede

Alle 14 gemeenten verenigd in de Regio Twente tekenen protest aan tegen de kabinetsplannen om deze regio te passeren in de aanwijzing van een 12-tal concentratielocaties. Dit heeft de gemeente Enschede woensdag laten weten.

Twente voldoet aan de criteria die het rijk hanteert bij de toekenning voor een dergelijke status. Als gevolg van het kabinetsvoornemen wordt de huisvesting van rijksdiensten geconcentreerd in Zwolle. Dit zal leiden tot een verlies aan werkgelegenheid, juist in een regio waarin de versterking van de economische structuur de hoogste prioriteit heeft.

In een woensdag verzonden brief aan de Tweede Kamer wordt gewezen op het feit dat het kabinet in de keuze voor concentratielocaties geen relatie legt met de grootte van de verzorgingsgebied.

Het aantal inwoners van Twente (ruim 620.000) en daarbinnen 360.000 in de Netwerkstad Twente (met de stedelijke conglomeratie Enschede-Hengelo-Almelo), rechtvaardigt een concentratielocatie in Twente.

Het kabinet negeert ook de wens van de Kamer zoals verwoord in de motie Heijnen-De Pater dat reorganisaties van de rijksoverheid zo veel mogelijk moeten bijdragen aan versterking van de economische structuur en werkgelegenheid in krimpgebieden. Als potentieel krimpgebied doorkruist het verlies aan rijksdiensten het activerend werkgelegenheidsbeleid van Twente. De Regio vindt dit onaanvaardbaar.
Provincie:
Tag(s):