woensdag, 13. april 2011 - 8:39

Tynaarlo lijdt miljoenen verlies op Zuidoevers in De Groeve

De Groeve

De gemeente Tynaarlo verwacht 3,5 miljoen euro verlies te lijden op het project Zuidoevers in De Groeve. Dat heeft wethouder Nina Hofstra dinsdagavond aan de gemeenteraad laten weten.

De verkoop van kavels in Zuidoevers is gestagneerd. Het college van B&W heeft eind vorig jaar de stand van zaken van het project laten analyseren. Dat heeft in januari een notitie opgeleverd die aan de gemeenteraad is voorgelegd. De eerste resultaten van de bijbehorende financiële analyse en doorrekening zijn nu beschikbaar.

Wethouder Hofstra: “Ik kan u melden dat het college geschrokken is van het resultaat en dat de impact hiervan groot zal zijn”. De boekwaarde van het project is inmiddels opgelopen tot 5,3 miljoen euro. Het gaat om diverse kosten die gemaakt zijn voor het ontwikkelen van plannen voor het gebied: de woonwijk, de meerzichtstrip, natuur en recreatie en het plan Broekveldt, dat door de Raad van State is vernietigd. Het college verwacht dat slechts een deel van die 5,3 miljoen euro terug te verdienen is als de kavel-verkoop weer op gang komt. Daarvoor is het nodig aanpassingen te doen die in een later stadium met de gemeenteraad besproken worden.

Het college stelt de gemeenteraad voor het verlies van 3,5 miljoen uit de reserves te putten. Wethouder Hofstra: “Dat betekent dat ons weerstandsvermogen fors afneemt, maar qua omvang nog steeds als voldoende kan worden beschouwd. Het betekent ook dat er minder geld beschikbaar is voor gewenste investeringen en dat we prioriteiten moeten stellen in onze wensenlijst.”

De gemeenteraad krijgt de financiële notitie later deze maand toegestuurd; een aantal zaken moet nog nader worden uitgezocht. Half juni komt het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Dat is het moment om de discussie te starten hoe de gemeente verder gaat met het project Zuidoevers.
Provincie:
Tag(s):