donderdag, 14. juli 2011 - 22:18

Tynaarlo niet akkoord met verwacht tekort Aqualaren in 2011

Tynaarlo

Het college van de gemeente Tynaarlo gaat niet akkoord met het begrotingstekort dat zwembad Aqualaren in 2011 verwacht.

Zwembad Aqualaren heeft al jaren te maken met exploitatietekorten. Ook in de jaarrekening 2010 komt het zwembad op een tekort uit van afgerond €7.000,-. Een relatief klein tekort, vanwege een extra gemeentelijke bijdrage ter compensatie van de energielasten. In 2010 vult het college dit tekort voor de laatste keer aan tot ‘0’.

Het zwembad Aqualaren voorziet in haar begroting over 2011 opnieuw een tekort. Hiermee gaat het college niet akkoord en stemt daarom ook niet in met de ingediende begroting 2011. In overleg met het zwembad wordt getracht de gemeentelijke bijdrage te beperken tot de in de gemeentelijke begroting beschikbare subsidie in 2011.

Dit najaar wordt de gemeenteraad apart geïnformeerd over de lopende exploitatie van het zwembad, de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en mogelijke financiële gevolgen. Een eventuele bijstelling van de subsidie wordt apart voorgelegd aan de gemeenteraad.
Provincie:
Tag(s):