zondag, 7. augustus 2011 - 10:59

Uitbreiding natuurgebieden in Noordoostpolder

Noordoostpolder

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder is van plan mee te werken aan het verzoek van Flevolandschap en Natuurmonumenten om de volgende vier gebieden te benoemen als natuurgebied: Rotterdamsehoek, Leemringveld, Ettenlandseweg en Kadoelerveld. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

Het Flevolandschap en Natuurmonumenten hebben de gemeente verzocht de bovenstaande gebieden om te zetten van ‘Agrarisch gebied’ naar ‘Natuur’. Alle gebieden sluiten aan op bestaande natuurgebieden en zijn aangewezen als ‘gebied begrensd nieuwe natuur’ in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Deze wijziging wordt mogelijk gemaakt met een nieuw bestemmingsplan.
Na instemming door de gemeenteraad, wordt het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd.
Provincie:
Tag(s):