maandag, 6. juni 2011 - 21:09

Uitbreiding NV Luchthaven Teuge

Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn heeft besloten een lening van € 1,425 miljoen te verstrekken aan de NV Luchthaven Teuge.

De luchthaven heeft hier om gevraagd in verband met de uitbreiding van het vliegveld. Apeldoorn verstrekt de lening als de gemeenten Deventer (25,16%), Zutphen (11,59%) en Voorst (8,63%) zich garantstellen naar rato van hun belang in de NV Luchthaven Teuge. De gemeenteraad van Apeldoorn spreekt 9 juni over de lening en neemt 16 juni een besluit.

Tegelijk laten de gemeenten in juni en juli onderzoek doen door een deskundig bureau naar de plannen voor de uitbreiding van het vliegveld, de vastgoedontwikkeling en de exploitatie van de NV. Uitgangspunt blijft, dat de kosten van de uitbreiding van Teuge gedekt dienen te worden binnen de exploitatie van de luchthaven.

Op basis van het onderzoek werken de colleges een voorstel uit voor de afronding van de uitbreiding en de ontwikkeling van het vliegveld op de langere termijn. In de tweede helft van het jaar nemen de gemeenteraden hierover een besluit.

In april heeft het college de gemeenteraad van Apeldoorn voorgesteld een lening te verstrekken van 4,4 miljoen aan de NV Luchthaven Teuge voor de afronding van de uitbreiding van het vliegveld. De behandeling van het voorstel door de gemeenteraad heeft nog niet tot besluitvorming geleid. Enkele raadsfracties hebben aanvullende vragen gesteld. De fracties hebben aangegeven dat zij het verstrekken van een lening van € 4,4 miljoen op basis van de voorliggende stukken nog een stap te ver vinden en dat zij graag een nadere onderbouwing zien van de plannen van Teuge voor de komende jaren.
Provincie:
Tag(s):