woensdag, 9. november 2011 - 20:18

Uitbreiding sanctiepakket tegen Iran om atoombom

Den Haag

Nederland wil het sanctiepakket tegen Iran verder uitbreiden omdat het land activiteiten ontplooit die nodig zijn voor het maken van een atoombom. Nederland is samen met de internationale gemeenschap diep verontrust over deze bevindingen van het VN-atoomagentschap IAEA.

‘Dit is onacceptabel. De internationale gemeenschap moet de druk maximaal opvoeren en harde sancties instellen. Daar zal ik me ook hard voor maken in de EU. Nederland zal in de Raad van Bestuur van de IAEA pleiten voor een stevige resolutie, die Iran dwingt openheid van zaken te geven’, aldus minister Rosenthal. De sancties moeten de Iraanse regering in het hart raken, maar de bevolking zoveel mogelijk sparen.

De minister houdt ook ernstige zorgen over mensenrechtenschendingen en de rol van Iran in de regio, zei hij tegen de Tweede Kamer. Ten slotte blijft het lot van bipatride gedetineerden (met de Iraans-Nederlandse nationaliteit) in Iran voortdurend aandacht vragen. Daarover is voor de zomer een consulaire dialoog gestart met als inzet het verkrijgen van de juiste feitelijke informatie over, en toegang tot, deze bipatride gedetineerden om hen consulaire bijstand te kunnen verlenen. Omdat dit overleg constructief verliep, zal dit najaar in Nederland op ambtelijk niveau een tweede ronde consultaties plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):