maandag, 21. februari 2011 - 15:39

Uitbreiding wet Bibob in strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Den Haag

Vastgoedtransacties waarbij de overheid betrokken is als civiele partij, komen onder de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) te vallen. ‘Daarmee wordt voorkomen dat overheden ongewild met malafide partijen in zee gaan’, meldt het Ministerie van Veiligheid en Justitie maandagmiddag.

Ook het exploiteren van speelautomaten, het exploiteren van een headshop, het importeren van vuurwerk en het organiseren van lokaal vergunningplichtige vechtsportgala’s komen onder de reikwijdte van de BIBOB. Dit heeft minister Opstelten maandagmiddag bekend gemaakt tijdens een werkbezoek aan Amsterdam.

Met de huidige Wet Bibob kunnen overheden (vooral gemeenten) de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken voordat een vergunning of een subsidie wordt gegeven of een overheidsopdracht wordt gegund. Als er sprake is van criminele antecedenten of onduidelijke financiële constructies kan de vergunning, de subsidie of de opdracht worden geweigerd.

Zo wordt voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit ondersteunt en een vermenging van boven- en onderwereld ontstaat. Bij het onderzoek naar de achtergrond van een bedrijf of persoon kan de gemeente hulp vragen aan het landelijk Bureau Bibob, dat een advies uitbrengt.

De Bibob-wetgeving geldt alleen voor bepaalde branches en activiteiten: bij horeca-, bouw-, afval- en transportvergunningen, in de transportbranche, bij woningbouwcorporaties, coffeeshops, bordelen en smart- en growshops. Voor aanbestedingen geldt de Wet Bibob in de branches bouw, milieu en ICT. Na de uitbreiding komen daar het exploiteren van speelautomaten, het importeren van vuurwerk, headshops en vastgoedtransacties met een overheid bij.

Een aantal verbeteringen en aanpassingen moet de BIBOB voor gemeenten makkelijker maken en de rechtsbescherming van bedrijven en personen verbeteren.

Bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak kunnen rechtstreeks justitiële en strafvorderlijke gegevens van betrokkenen ontvangen ten behoeve van beslissingen in de BIBOB-sectoren.
Provincie:
Tag(s):