dinsdag, 6. september 2011 - 10:02

Uitkeringsfraude kost belastingbetaler 119 miljoen euro

Den Haag

De overheid heeft in 2010 voor € 53 miljoen aan bijstandsfraude en € 66 miljoen aan andere uitkeringsfraude ontdekt. Ook hebben vorig jaar bijna 82.000 uitkeringsgerechtigden niet de juiste informatie doorgegeven aan de uitkeringsinstantie.

Daarnaast blijkt uit controles dat steeds meer bedrijven de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag overtreden. De schade bedraagt in 2010 voor het UWV € 49,5 miljoen. Dit blijkt uit cijfers die Staatssecretaris De Krom naar de kamer heeft gestuurd.

De Krom: 'Er wordt nog steeds onacceptabel veel gefraudeerd met uitkeringen. Dat is geld dat de belastingbetaler moet opbrengen. Gemeenten, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank doen er alles aan de fraude terug te dringen. Maar de totale schade door fraude is groot. Iedere cent die in verkeerde zakken verdwijnt is er één teveel. Daarom komen er, zoals eerder aangekondigd, zwaardere sancties.'
Provincie:
Tag(s):