maandag, 12. december 2011 - 15:44

Uitrol Burgernet succesvol

Den Haag

“Alle verwachtingen en prognoses rond de uitrol van Burgernet zijn overtroffen, Burgernet werkt!” Dat zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie bij de in ontvangstname van de eindrapportage Burgernet maandag in Utrecht.

Burgernet heeft inmiddels ruim 600.000 deelnemers en zal op 31 december naar verwachting operationeel zijn in 280 gemeenten.

Van de circa 400 Burgernetacties die maandelijks in gang worden gezet, leidt gemiddeld 10 procent rechtstreeks tot het aanhouden van de verdachte, of het oplossen van een vermissing.

Daar komt nog bij dat circa 40 procent van de Burgernetacties een meer indirecte, maar zeker waardevolle bijdrage levert aan het opsporingsproces. Daarmee levert Burgernet een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de heterdaadkracht.

De doelstelling voor 2012 is dat Burgernet is uitgerold in ten minste 300 gemeenten en er minimaal 800.000 burgers actief bij Burgernet betrokken zijn. Het programma Burgernet is een samenwerking van gemeenten, politie én burgers om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen.

Burgers die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen bij bijvoorbeeld een net gepleegd misdrijf via de (mobiele) telefoon het verzoek uit te kijken naar een persoon of voertuig. Zij kunnen hun informatie direct aan de politie melden, zodat hierop actie kan worden ondernomen.

Doelstelling van het programma was dat Burgernet eind 2011 in minimaal 50 gemeenten zou zijn ingevoerd en de Burgernet applicatie beschikbaar zou zijn in alle politiemeldkamers.

Die doelstelling is ruimschoots gehaald. In 2012 blijft het huidige programmabureau Burgernet in stand en zal Burgernet worden ingebed in de Nationale Politie.
Provincie:
Tag(s):