woensdag, 9. februari 2011 - 20:32

UMCG krijgt toch vergunning nieuwe techniek hartklepvervanging

Groningen

Het UMCG krijgt toch een vergunning voor het uitvoeren van een nieuwe techniek voor het vervangen van hartkleppen via onder andere de lies. Het UMCG voldoet aan alle kwaliteitseisen voor het verrichten van de nieuwe techniek en heeft hiermee ruime ervaring opgedaan.

'Dit is fantastisch nieuws voor patiënten in Noord-Nederland die voor deze ingreep in aanmerking komen. Zij kunnen nu dichtbij huis behandeld blijven worden en hoeven niet 200 kilometer te reizen naar een ander centrum', aldus prof. Mariani, hoofd Thoraxchirurgie en dr De Smet, hoofd Interventie Cardiologie van het UMCG. De nieuwe techniek wordt in het UMCG uitgevoerd in een ultramoderne zogenoemde ‘hybride’ katheterisatiekamer waarin cardiologen en thoraxchirurgen nauw samenwerken.

In juli 2010 besloot het ministerie van VWS aan vijf van de elf vergunningaanvragende instellingen een vergunning toe te kennen. Omdat het UMCG het niet eens was met dit besluit spande het in augustus 2010 een kortgeding aan. De rechtbank in Groningen bepaalde toen dat het UMCG de nieuwe techniek voor het vervangen van hartkleppen via onder andere de lies mocht blijven uitvoeren tot zes weken na het besluit op het bezwaarschrift dat het UMCG had ingediend bij het ministerie van VWS. De VWS-commissie bezwaarschriften heeft geoordeeld dat onder andere het advies van de IGZ aan de minister inzake de vergunningverlening gebrekkig tot stand is gekomen.
Provincie:
Tag(s):