zaterdag, 3. december 2011 - 11:20

Unieke samenwerking

Oosterbeek

Veertien gemeenten en Waterschap Vallei & Eem gaan onder de vlag van het Platform Water Vallei en Eem een uitgebreid grondwatermeetnet opzetten: op meer dan vijfhonderd meetpunten in oostelijk Utrecht en westelijk Gelderland gaan zij gegevens inwinnen, die zij beheren en verwerken in een centrale database.

Het is uniek in Nederland dat zoveel partijen op dit terrein samenwerken.

Gemeenten en waterschappen hebben een belangrijke taak in de zorg voor het grondwater en daarmee voor de beste waterstand om te wonen, werken en recreëren in hun gebied. Het grondwatermeetnet is een belangrijk instrument om dit werk goed te kunnen doen tegen zo laag mogelijke kosten. Het biedt straks de mogelijkheid om vragen te beantwoorden als: “Hoe functioneert ons grondwatersysteem ècht? Wat is de samenhang tussen wat er op verschillende plaatsen in de regio gebeurt? Met welke maatregelen kunnen grondwaterbeheerders inspelen op klimaatverandering en plannen voor de toekomst?” De partners kunnen slimmer investeren als ze weten welke maatregelen op welke plaats effectief zijn.

Het platform heeft dit jaar ook een eigen beheerorganisatie opgezet waar mensen werken aan een systeem om de gegevens van het rioleringsstelsel van alle partners te meten en monitoren. Het beheer van de grondwatergegevens wordt als extra taak aan deze organisatie toegevoegd. Dat is de waardevolle uitkomst van een zorgvuldig proces dat de platformpartners met elkaar hebben doorlopen.
Provincie:
Tag(s):