maandag, 19. december 2011 - 9:42 Update: 08-07-2014 0:55

Universitair diploma goedkoper

In 2010 kostte de schoolloopbaan naar een universitair masterdiploma 153 duizend euro. Het is voor het eerst dat de uitgaven lager zijn dan het voorgaande jaar.

De kosten van het universitaire deel van het onderwijstraject zijn in tien jaar niet zo laag geweest. Dit komt vooral doordat het aantal studenten harder steeg dan de rijksbijdrage aan de universiteiten.

Voortraject duurder, universiteit goedkoper

De totale uitgaven om iemand op te leiden van de basisschool tot aan een universitair masterdiploma zijn in de periode 2000-2009 gestegen van 114 duizend naar 154 duizend euro. In 2010 daalden de kosten tot 153 duizend euro.

Om een masterdiploma te behalen moet in ieder geval basis- en voortgezet onderwijs worden gevolgd. Soms gaat er ook een hbo-opleiding aan vooraf. Dit voortraject is op vrijwel elk onderdeel duurder geworden. De prijs van een opleiding aan de universiteit schommelde echter en daalt nu weer sinds enkele jaren. Het effect daarvan was in 2010 zo sterk dat het totale traject naar een wo-diploma toen voor het eerst minder kostte dan in het voorgaande jaar.

Financiering blijft achter bij studentenaantallen

Het universitaire deel van de weg naar een masterdiploma kostte in 2010 ruim 44 duizend euro. Dat is het laagste niveau sinds 2005. Gecorrigeerd voor inflatie lagen de kosten zelfs ruim onder het niveau van 2000.

De belangrijkste oorzaak van de daling is dat de overheidsfinanciering van de universiteiten geen gelijke tred hield met het aantal studenten. Het totale bedrag dat naar universiteiten ging voor onderwijs steeg in de periode 2000-2010 met 15 procent, terwijl het aantal studenten toenam met 38 procent, van 178 duizend naar 246 duizend.
Categorie:
Tag(s):