donderdag, 8. september 2011 - 19:30

Urine zorgt voor duurzame stroom

Scheemda

Waterschap Hunze en Aa's start deze maand met een nieuw zuiveringsproces bij de rioolwaterzuivering in Scheemda. In dit proces wordt kunstmest uit afvalwater gehaald en levert het ook duurzame stroom op. Het gaat om een proef van een half jaar.

Afvalwater bestaat voor een deel uit stikstof en fosfor. Deze stoffen worden in dit proces uit het afvalwater gewonnen en met magnesium gebonden tot zogenoemde struvietkristallen. Deze kristallen kunnen als kunstmest worden ingezet. Dit proces wordt ook op andere plaatsen toegepast.

Maar het waterschap gaat een stapje verder. De fosfor en stikstof in het afvalwater worden dus gebonden tot struvietkristallen. Door deze kristallen te verwarmen ontstaat zuiver ammoniakgas. Dit gas wordt vervolgens gebruikt als voeding voor een brandstofcel die elektriciteit opwekt en warmte levert.

De brandstofcel levert naast de warmte die nodig is voor het verhitten van het struviet ook duurzame stroom op die wordt benut voor de pompen en installaties van de rioolwaterzuivering.
Provincie:
Tag(s):