maandag, 3. oktober 2011 - 15:34

Utrecht registreert ruim driehonderd vrouwen in raamprostitutie

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft tot nu toe driehonderd vrouwen geregistreerd die werkzaam zijn in de raamprostitutie. Vanaf 1 oktober mogen in de raamprostitutie aan het Zandpad en in de Hardebollenstraat alleen vrouwen werken die over een dergelijke registratie beschikken.

Registratie is één van de maatregelen die de gemeente, politie en het openbaar ministerie nemen om mensenhandel en dwang in de raamprostitutie te bestrijden.

De registratie vindt plaats in een persoonlijk gesprek tussen de prostituee en een medewerker van de GG&GD gemeente Utrecht. Alle vrouwen die zich vóór 15 september voor een registratiegesprek hebben gemeld, zijn voor 1 oktober op gesprek geweest en kregen (indien de gegevens compleet waren) binnen twee weken hun registratie. De GG&GD neemt gegevens op over de identiteit, leeftijd, verblijfsstatus, werkvergunning en inschrijving bij de kamer van Koophandel.

In het gesprek wordt bovendien voorlichting gegeven over onder meer de hulpverlening, gezondheid, uitstapprogramma en de werkwijze van politie, toezichthouders en belastingdienst. De vrouwen kunnen bij het maken van de afspraak aangeven of ze gebruik willen maken van de tolkentelefoon; in 75% van de gesprekken was dat tot nu toe het geval.

De gesprekken worden gevoerd door twee gespecialiseerde medewerkers van de GG&GD. Zij letten tijdens het gesprek ook op signalen van dwang. Signalen die wijzen op mensenhandel of dwang mogen niet worden geregistreerd, maar de GG&GD kan ze — mits goed onderbouwd — wel doorgeven aan de politie of hulpverlening. Tot 1 oktober zijn dertig signalen van mensenhandel doorgegeven aan de politie.
Provincie:
Tag(s):