dinsdag, 31. mei 2011 - 15:04

Utrecht tekent voor Veilig Uitgaan

Utrecht

Vandaag, 31 mei, tekenen gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Utrecht) en de Veiligheidsregio Utrecht het Convenant Veilig Uitgaan 2011 – 2015.

In het convenant hernieuwen de samenwerkingspartners de afspraken die zij hebben gemaakt om het uitgaan in de Utrechtse binnenstad veiliger te maken, en maken zij nieuwe afspraken over onder meer de UIT-diensten van de politie en extra aandacht voor brandveiligheid in de horeca.

Nieuw in de komende convenantsperiode is dat de politie Utrecht de zogenaamde ‘UIT-diensten’ (de inzet van politie in de uitgaansnachten) verder professionaliseert. De ambitie is om te gaan werken met vaste teams van politiemedewerkers die specifiek zijn getraind op het optreden in de uitgaansnachten, en die op elkaar zijn ingespeeld. Via de Uit-telefoon kan een horecaondernemer bij een incident snel een team bij zijn zaak hebben.

Naar voorbeeld van andere gemeenten gaat Utrecht de komende convenantsperiode onderzoeken of het mogelijk is om door middel van verlichting incidenten te voorkomen of in de kiem te smoren. Dat kan door bij een incident tijdelijk het niveau van de straatverlichting aan te passen of door calamiteitenverlichting (bouwlampen) te plaatsen.

De komende periode is er extra aandacht voor de brandveiligheid in de Utrechtse horeca; reden voor de VRU om het convenant mede te ondertekenen. De brandweer zal voorlichting geven aan horecaondernemers over brandveiligheid en en er zullen ontruimingsoefeningen worden georganiseerd.
Provincie:
Tag(s):