donderdag, 13. oktober 2011 - 12:51

Utrecht wil door met straatcoaches

Utrecht

Het college van B en W gaat tot en met 2013 door met de inzet van straatcoaches. Het aantal straatcoaches wordt wel verminderd en meer toegespitst op overlastgevende en hinderlijke groepen. Afdeling Toezicht en Handhaving wordt vanaf 2012 verantwoordelijk voor de aansturing van de straatcoaches.

Vanaf 2014 moet de combinatie van Toezicht en Handhaving, het jongerenwerk en de politie een adequaat antwoord bieden aan (ernstige) jongerenoverlast. De inzet van extra straatcoaches is dan overbodig. De meerwaarde van de straatcoaches zit nu, behalve in hun specifieke werkwijze, ook in hun werktijden. Straatcoaches werken tot in de late avond/begin van de nacht. Op grond van deze overwegingen heeft het college besloten de straatcoachaanpak te continueren tot uiterlijk eind 2013.

Deze periode zal worden benut om met betrokken partners (Toezicht en handhaving, Jongerenwerk, diverse hulpverleners en de politie) een volgende stap te zetten in de samenwerking rondom deze jongeren. Waar nodig worden ook kwalitatieve en organisatorische aanpassingen gedaan.
Met de genoemde partners en de groepsaanpak kan de jongerenoverlast vanaf 2014 zonder deze extra straatcoaches effectief worden aangepakt.

De aanpassingen in de werkwijze zijn in lijn met de conclusies van de evaluatie van de straatcoaches die eerder dit jaar heeft plaatsgevonden. Deze evaluatie is uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad.

Over het toekomstige aantal straatcoaches per wijk en de financiering daarvan wordt medio december door het college een definitief besluit genomen.
Provincie:
Tag(s):