dinsdag, 5. april 2011 - 10:29

UWV helpt kwart meer mensen aan het werk in 2010

Amsterdam

In 2010 heeft UWV bijna 25 procent meer mensen aan het werk geholpen dan in het jaar ervoor. In totaal vonden 314.000 werkzoekenden een nieuwe werkgever, onder wie 71.000 jongeren, 76.000 45-plussers en 6.000 arbeidsongeschikten.

Het aantal langdurig werklozen dat werk vond is verdubbeld ten opzichte van 2009. Werkzoekenden en werkgevers beoordelen de dienstverlening van UWV wederom met hogere cijfers dan voorgaande jaren. De uitvoeringskosten zijn 80 miljoen euro lager uitgekomen dan begroot. Dit staat in het UWV Jaarverslag 2010 dat vandaag op de website van UWV is gepubliceerd.

Uit het jaarverslag is op te maken dat ruim 2800 Wajongers zijn geplaatst bij een werkgever. Dat is 700 meer dan vorig jaar. Bijna de helft van het aantal geplaatste Wajongers vond een werkgever voor 12 maanden of langer. Hiermee is het aantal werkende Wajongers met 3,3 procent toegenomen.
Provincie:
Tag(s):