vrijdag, 3. juni 2011 - 12:33 Update: 08-07-2014 0:58

UWV: vergrijzing blijvend probleem voor de arbeidsmarkt

Den Haag

In vrijwel alle delen van Nederland zal de vergrijzing van de bevolking gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, zo blijkt uit een studie van UWV WERKbedrijf. Zo kan de vergrijzing regionaal en binnen sectoren tot aanzienlijke problemen leiden bij het vervullen van vacatures

Ook dreigen bedrijven kennis en ervaring te verliezen. De vergrijzing is een demografische ontwikkeling die de komende decennia aan zal houden. UWV pleit voor een regionale aanpak door bedrijfsleven, overheid en onderwijs gezamenlijk.

In de studie 'Vergrijzing en krapte' brengt UWV WERKbedrijf de invloed van de vergrijzing per arbeidsmarktregio in beeld. Uit het rapport volgt dat de Nederlandse beroepsbevolking na 2015 af zal nemen als gevolg van de vergrijzing. Door de krimp zullen er minder mensen beschikbaar zijn voor werk. Tegelijk nemen de kwalitatieve eisen die werkgevers stellen aan werknemers toe. Hierdoor zal het voor werkgevers moeilijker worden om voldoende geschikt personeel te vinden. De studie laat tevens zien dat er naast de vergrijzing andere factoren een rol spelen bij het krapper worden van de arbeidsmarkt.
Categorie:
Tag(s):