maandag, 10. januari 2011 - 16:06

Vaarverbod voor Friese vaarwegen opgeheven

Per direct wordt het vaarverbod op de Friese provinciale en niet-provinciale vaarwegen ingetrokken. Het vaarverbod was ingevoerd op 29 november 2010.

In overleg met de Friesche IJsbond en Wetterskip Fryslân kan bij vorst opnieuw een vaarverbod wor-den ingesteld.
Provincie:
Tag(s):