dinsdag, 5. april 2011 - 21:34

Vader mishandelt zijn vrouw en kinderen

Een 39-jarige vader uit de gemeente Menaldumadeel is door de politie aangehouden omdat hij zijn vrouw en kinderen zou hebben mishandeld en bedreigd.

De vader is heeft een huisverbod gekregen en is voor nader onderzoek ingesloten op het politiebureau. Het huisverbod houdt in dat de vader in beginsel tien dagen zijn woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met zijn vrouw en kinderen.

Deze maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Het huisverbod wordt in de vorm van een beschikking uitgereikt door de burgemeester of door de politie indien zij daartoe wordt gemandateerd.

De burgemeester kan afhankelijk van de situatie het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. Een uithuis geplaatste die zich niet aan het huisverbod houdt, kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen of een taakstraf. De uithuis geplaatste heeft de mogelijkheid om tegen het huisverbod in beroep te gaan bij de bestuursrechter.
Provincie:
Tag(s):