maandag, 24. januari 2011 - 8:54 Update: 08-07-2014 1:01

Vakbonden en werkgevers publiceren gezamenlijke cao-visie

Amsterdam

FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en werkgeversvereniging AWVN publiceren vandaag een gezamenlijk manifest 'Naar nieuwe arbeidsverhoudingen'.

Hierin staat hoe het de komende jaren moet gaan rond arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Kern daarvan is dat werkgevers én werknemers samen moeten investeren in kennisniveau, gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. Bedoeling van de ondertekenaars van het manifest is dat de visie wordt doorvertaald naar de cao-onderhandelingen. Voorafgaand aan cao-onderhandelingen zou per sector of onderneming een werkconferentie georganiseerd moeten worden, waar wensen van beide partijen naar voren komen. De gezamenlijke visie is daarbij uitgangspunt.

Investeren in ontwikkeling van vakmanschap

Centraal in die gezamenlijke visie staat duurzame inzetbaarheid. Werknemers moeten langer plezier houden in hun werk en langer fit blijven. Zo is de kans optimaal dat mensen langer kunnen werken en gezond hun pensioen halen.

Dit betekent dat werkgevers én werknemers samen verantwoordelijk zijn voor het investeren in ontwikkeling van vakmanschap. Dat geldt voor mensen met vaste en flexibele contracten. Beide groepen moeten van scholing gebruik kunnen maken. Werkgevers faciliteren dat, van werknemers wordt gevraagd dat zij zich blijven ontwikkelen zodat ze aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt.
Categorie:
Tag(s):