vrijdag, 18. februari 2011 - 17:01

Van 26 korpsen naar een nationale politie

Den Haag

De huidige 26 politiekorpsen gaan verdwijnen en er komt één landelijk korps onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd.

Alle bestaande regiokorpsen, het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en de andere bovenregionale politievoorzieningen gaan op in de nationale politie. Met een landelijke organisatie kan de politie zich beter richten op het politiewerk, wordt de bureaucratie minder en de onderlinge samenwerking beter.

Lokaal gezag
De nationale politie moet haar basis hebben dicht bij de burger in de wijk. In het wetsvoorstel wordt daarom het lokale gezag versterkt. Zo gaan de burgemeester en de officier van justitie op lokaal niveau afspraken maken over de inzet van de politie en worden zij nauw betrokken bij de aanstelling van lokale politiechefs. De gemeenteraad krijgt een rol bij het bepalen van lokale doelen voor de politie.

Naar 10 regio's
De nationale politie zal bestaan uit 10 regionale eenheden en één of meer landelijke eenheden. De nieuwe grenzen komen overeen met de grenzen van de arrondissementen. Zo wordt de samenwerking in de justitiële keten eenvoudiger.

Het voorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State. De tekst van het voorstel wordt openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Minister Opstelten streeft ernaar het wetsvoorstel voor 1 januari 2012 in werking te laten treden.
Provincie:
Tag(s):