woensdag, 30. november 2011 - 8:20

Van Bijsterveldt pleit voor meer betrokkenheid ouders bij het onderwijs

Den Haag

Minister van Bijsterveldt (Onderwijs) laat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat zij het belangrijk vindt dat ouders meer tijd vrijmaken voor de begeleiding van hun schoolgaande kinderen.

Zij vindt dat ouders hun prioriteiten moeten leggen bij de opvoeding en de overdracht van normen en waarden. Wat Van Bijsterveldt betreft mag dit desnoods ten koste gaan van werk en andere activiteiten. Dit melden verschillende media woensdag.

Van Bijsterveldt zegt in het AD 'De verantwoordelijkheid voor een goede schoolontwikkeling mogen en kunnen ouders niet alleen bij het onderwijs neer leggen'. Ouders die enerzijds zelf afwezig zijn bij belangrijke momenten als rapportavonden, zijn anderzijds vaak wel veeleisend als het op school even iets minder gaat met hun kind.

Uit onderzoek is gebleken dat ouders een grote invloed hebben op de schoolprestaties van hun kinderen. De minister vindt dan ook dat scholen ouders vaker moeten vragen om te helpen de leerprestaties van hun kinderen te verbeteren. Er wordt volgens de minister al een goede basis gelegd als ouders hun kinderen een 'veilige, stabiele omgeving', bieden. Van Bijsterveldt: 'Het helpt enorm als ouders thuis op jonge leeftijd lezen met hun kinderen, doorpraten over belevenissen, verhalen vertellen en discussiëren over maatschappelijke thema's.'

Ook vindt de minister dat ouders een taak hebben in het begeleiden van hun kind bij de beroepskeuze en bij het voorkomen dat hun kind de school voortijdig verlaat. Verder wil Van Bijsterveldt dat er meer respect komt voor het gezag van de leraar. Ook daar hebben ouders volgens de minister een belangrijke taak. Zij moeten het goede voorbeeld geven. De leraar is de baas in de klas en de schooldirecteur bepaalt de regels op school, aldus de minister.

Van Bijsterveldt wil dat scholen en ouders duidelijke afspraken maken over wat ze van elkaar kunnen verwachten. Zo moeten ouders ook de school kunnen aanspreken over het geleverde onderwijs. Scholen dienen op hun beurt ouders meer inzicht te geven in leerprestaties en studievoortgang van kinderen.
Provincie:
Tag(s):