maandag, 28. maart 2011 - 17:57

Van der Zwan voorgedragen als burgemeester Heerenveen

Heerenveen

De gemeenteraad van Heerenveen heeft maandag 28 maart 2011 de heer T.J. (Tjeerd) van der Zwan (1954) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Heerenveen. Van der Zwan is momenteel burgemeester van de gemeente Achtkarspelen.

Daarnaast heeft hij zitting in verschillende commissies en besturen. Zo is hij onder andere voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten, van het Districtscollege Brandweer NO Fryslân, van het Veiligheidsoverleg NO Fryslân en lid van het College voor Arbeidszaken van de VNG. Tjeerd van der Zwan volgt Peter de Jonge op die 1 april aanstaande zijn functie neerlegt.

Sinds mei 2007 is Van der Zwan burgemeester van de Friese gemeente Achtkarspelen. Hij is lid van de PvdA. In 1998 werd hij wethouder van Lelystad, met de portefeuilles Ruimtelijke Ontwikkeling, Stadsontwikkeling, Economische zaken, Grondbedrijf, Onderwijs en Cultuur, Grote Steden Beleid en Stadsbeheer. Van 2002 tot 2007 was hij locoburgemeester, waarbij hij de burgemeester enkele maanden verving wegens ziekte.
Van der Zwan is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij studeerde geschiedenis en Nederlands in Leeuwarden. Vervolgens volgde hij de studie geschiedenis aan de RUG in Groningen.

Na zijn studie was Van der Zwan werkzaam bij verschillende organisaties; onder andere als stafmedewerker van het Landelijk Bureau Racismebestrijding (Utrecht), directeur bij de Regionale Transfer Organisatie (Lelystad), bedrijfsadviseur en sectorhoofd bij Arbeidsvoorziening Amsterdam en docent geschiedenis en Nederlands aan de SG De Geldersman (Lelystad).
De vertrouwenscommissie omschrijft hem als een bekwaam, ervaren en daadkrachtige bestuurder.
Provincie:
Tag(s):