maandag, 18. juli 2011 - 15:26

Veehouder krijgt 3 jaar cel voor diverse overtredingen

Someren

De rechtbank 's-Hertogenbosch heeft een 48-jarige veehouder uit Someren veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk, en een geldboete van vijfhonderd euro. De man mag bovendien twee jaar lang beroepshalve geen vee of andere dieren houden.

De veehouderheeft van september 2008 tot mei 2009 zo'n tweehonderd kadavers van runderen op zijn bedrijf begraven. Ook overtrad hij diverse voorwaarden van de milieuvergunning ten aanzien van onder meer afvalopslag van zijn bedrijf. Daarnaast onthield hij de nodige zorg aan zijn dieren, voerde hij opzettelijk geen registratie van zijn vee en vervalste hij de identiteit van een aantal runderen uit zijn veestal.

De veehouder begroef circa 200 runderen op zijn terrein. Botten en huid waren zichtbaar. Een gedeelte van de kadavers was redelijk in tact en een ander deel bevond zich in vergaande staat van ontbinding. Uit het vonnis: "Het is evident dat verdachte daarmee aanzienlijke risico's voor de volksgezondheid heeft gelopen. Dierziekte-uitbraken hebben grote invloed op de landbouweconomie en hebben tot maatschappelijke onrust geleid. Verdachte heeft verder geen behoorlijke melding gedaan van aan- en afvoer of sterfte van runderen. Daarmee is in geval van een dierziekte of gezondheidsrisico niet vast te stellen wat de herkomst is, of er nakomelingen zijn en mogelijk wat de verblijfplaats van bepaalde dieren is. Dat maakt adequaat optreden moeilijk en straalt dan uit op de gehele sector."

"Verdachte heeft runderen gehouden waarvan de oormerken in werkelijkheid behoorden bij andere runderen. In een geval heeft de rechtbank opzettelijke vervalsing bewezen verklaard. De rechtbank houdt er in de strafmaat rekening mee dat verdachte deze runderen doelbewust en uit economische motieven een andere identiteit heeft gegeven. Mogelijk zijn door toedoen van verdachte runderen in de voedselketen terecht gekomen die daarin volgens de bestaande regelgeving niet terecht hadden mogen komen."
Provincie:
Tag(s):