vrijdag, 21. oktober 2011 - 13:15

Veehouders Gelderland kunnen weer vergunning voor stal aanvragen

Arnhem

De Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland is op 15 oktober 2011 ingegaan. 'Dit biedt veehouders die een nieuwe stal willen bouwen of dit na 2009 hebben gedaan, mogelijkheden om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet aan te vragen', meldt de provincie Gelderland.

Wel uitbreiden, minder stikstof
De opzet van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland is dat veehouderijbedrijven de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen én dat Natura 2000-gebieden beter beschermd worden. De natuur in sommige gebieden is gevoelig voor stikstof dat afkomstig is uit nabijgelegen veehouderijen.

In de verordening is geregeld dat bedrijven die willen uitbreiden, alleen een vergunning kunnen krijgen als ook de stikstofbelasting op de natuurgebieden daalt. De verordening bereikt deze twee doelen met behulp van een salderingssysteem.

Depositieruimte overnemen
Met het salderingssysteem wordt bijgehouden hoe groot stikstofuitstoot (depositieruimte) van de veehouderijbedrijven is. Als de depositieruimte van een bedrijf afneemt, door het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten, kan een ander bedrijf deze depositieruimte voor een deel overnemen.

Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de overheid beschikt over de juiste gegevens van alle veehouderijbedrijven en dat veehouders doorgeven wanneer ze hun activiteiten beëindigen. Het salderingssysteem komt later online.

Alle informatie over de Verordening Stikstof en Natura 2000 en alle aanvraagformulieren hiervoor zijn nu beschikbaar op de provinciale website www.gelderland.nl/stikstofnatura2000.
Provincie:
Tag(s):