donderdag, 29. december 2011 - 10:52

Veel winkels nemen kapotte spaarlamp niet in

Den Haag

Veel supermarktketens en winkels met drogist- en huishoudelijke artikelen nemen bij de verkoop van een nieuwe spaarlamp de oude spaarlampen niet in, terwijl zij daartoe wel verplicht zijn.

Bouwmarkten en woonwinkels leven deze “Oud-voor-nieuw”- regeling meestal wel goed na, zo blijkt donderdag uit een onderzoek van de VROM-Inspectie.

De “Oud-voor-nieuw”- regeling verplicht winkeliers om bij de verkoop van een elektrisch of elektronisch product een soortgelijk afgedankt product gratis in te nemen. Uit controles door de VROM-Inspectie met behulp van ‘mystery- shopping’ bij 165 winkels van 18 ketens bleek slechts de helft van de winkels de aangeboden kapotte spaarlamp in te nemen.

Bij de supermarkten namen 33 van de 50 bezochte winkels de lamp niet in, geen van de vier gecontroleerde supermarktketens leefde de “Oud-voor- Nieuw”-regeling volledig na. Bij de winkels met drogist- en huishoudelijke artikelen weigerde ruim de helft de oude spaarlamp, al liepen de resultaten van de verschillende ketens hier flink uiteen.

Bij de bouwmarkten en woonwinkels werd, op enkele uitzonderingen, na de “Oud-voor-nieuw”- regeling wel goed nageleefd. De winkels die spaarlampen innamen, voerden die op enkele uitzonderingen na op een juiste wijze af, bleek bij de controles.

In Nederland zijn in de periode 2008-2010 per jaar gemiddeld 14 miljoen spaarlampen verkocht. Spaarlampen leveren een forse reductie op van de CO2-uitstoot. De kapotte lampen horen echter niet in de vuilniscontainer. Zij dienen apart te worden afgevoerd en verwerkt omdat zij een kleine hoeveelheid, kwik bevatten. Die gescheiden inzameling is echter nog onvoldoende gerealiseerd.

Volgens de stichting Wecycle die namens de producenten en importeurs de inzameling en recycling organiseert, wordt één op de vier spaarlampen gescheiden ingezameld. De meeste burgers die spaarlampen gescheiden afvoeren, geven deze af bij de gemeentelijke milieustraat.

Afgifte van kapotte spaarlampen bij de winkeliers waar nieuwe spaarlampen worden verkocht, is nog niet echt op gang gekomen. Meerdere ketens hebben wel aangegeven dat zij in overleg zijn met Wecycle om in hun vestigingen inzamelpunten voor spaarlampen te plaatsen waar de klant zijn kapotte spaarlamp kwijt kan.

In 2012 zal de Inspectie Leefomgeving en Transport, waar de VROM-Inspectie per 1 januari in opgaat, opnieuw controle’s uitvoeren op de naleving van de “Oud voor nieuw”- regelgeving.
Provincie:
Tag(s):