zaterdag, 2. juli 2011 - 1:05

Veiligheidsbeleid Apeldoorn

Apeldoorn

De afgelopen vier jaar hebben gemeente, politie en Openbaar Ministerie gezamenlijk gewerkt op basis van een programma Sociale Veiligheid. Voor de periode 2011-2014 is gekozen om te werken aan veiligheid aan de hand van een Integraal Veiligheidsplan. Hierin zijn drie thema’s benoemd met daaraan gekoppeld een aantal activiteiten.

De drie thema’s die in het concept-plan voorop staan, zijn jeugd en veiligheid, geweld en actuele buurt- en wijkveiligheid. De ambitie is gericht op het voorkomen van het afglijden van hinderlijke jeugdgroepen. Meer dadergerichte aanpak van loverboys en het voortzetten van maatregelen die horen bij de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, de aanpak van (woning-)overvallen, het Keurmerk Veilig Wonen en het Keurmerk Veilig Ondernemen. Ook is er aandacht voor actuele buurt- en wijkveiligheid. Hierbij is flexibel en probleemgericht werken het uitgangspunt. Op basis van de huidige gegevens is er op dit moment extra aandacht voor het centrum, Apeldoorn Zuid, De Maten/zuidoost en Orden. Op het moment dat de problematiek beheersbaar is gemaakt, kan de aandacht – indien – nodig worden gericht op andere buurten, dorpen of wijken.

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening ligt het concept Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn met ingang van 29 juni ter inzage en bestaat de mogelijkheid tot 24 augustus 2011 mondeling of schriftelijk hierop te reageren.
Provincie:
Tag(s):