woensdag, 14. december 2011 - 19:34

Veiligheidshuis Kennemerland pakt loverboys aan

In januari 2012 wordt in Kennemerland een digitaal meldpunt geopend waar professionals uit onderwijs en zorg signalen van loverboypraktijken kunnen melden. Loverboyproblematiek is een vorm van mensenhandel en verdient veel aandacht van hulpverleners, politie en justitie.

Een zogenaamde signalenkaart moet de professionals hierbij helpen. Wanneer zij vermoedens of twijfels hebben over hun cliënten, kunnen zij een melding maken bij het digitale meldpunt loverboys. Deze meldingen worden door politie, het Openbaar Ministerie, Bureau Jeugdzorg en andere lokale hulpverleningsorganisaties besproken in het Veiligheidshuis. De meldingen worden beoordeeld en er wordt een aanpak afgesproken. Deze kan bestaan uit onderzoek naar eventuele verdachten door de politie en uit zorg voor het mogelijke slachtoffer.

Op dinsdag 13 december 2011 zijn alle professionals uit Kennemerland die zich bezighouden met jeugd uitgenodigd voor een themabijeenkomst over loverboys, waar de signalenkaart geïntroduceerd wordt en ervaringen van partners uit andere regio's worden gedeeld.
Provincie:
Tag(s):