donderdag, 13. oktober 2011 - 11:06

Venlose winkels mogen iedere zondag open

Venlo

Vanaf 2012 mogen ondernemers in de hele gemeente Venlo iedere zondag open. Dat is althans het voorstel waarover de gemeenteraad in november een besluit neemt. De aanleiding voor dit besluit is de herindeling en de recente wijzigingen in de Winkeltijdenwet (Wtw).

Venlo heeft op dit moment een zogenoemd toeristisch regime. Dat betekent dat iedere ondernemer in principe vrij is om elke zondag open te gaan. Met de recente wijzigingen in de Wtw moet iedere gemeente opnieuw aantonen dat men voldoende toeristische aantrekkingskracht heeft om een toeristisch regime te kunnen voeren. Waar het tot nu toe voldoende was om enige toeristische aantrekkingskracht te hebben, moeten steden nu kunnen aantonen een substantiële aantrekkingskracht op toeristen te hebben. Daarbij mogen kooptoeristen niet meegerekend worden.

Uit een uitgebreid onderzoek blijkt nu dat de gemeente Venlo in verhouding tot vergelijkbare steden voldoende toerisme heeft om een toeristisch regime te kunnen voeren. Ook is, zoals de nieuwe wet voorschrijft, de invloed onderzocht van een zondagsopenstelling op het lokaal economisch belang, de zondagsrust, de veiligheid, de leefbaarheid en de openbare orde. Ook hierbij zijn geen belemmeringen aangetoond. Dit alles heeft het college van B&W doen besluiten om ondernemers de mogelijkheid te bieden iedere zondag open te gaan.
Provincie:
Tag(s):