dinsdag, 21. juni 2011 - 18:05

Verbetering winkelcentrum Keizerslanden efficiënt aangepakt

Deventer

Om de uitbreiding en verbetering van Winkelcentrum Keizerslanden in Deventer zo efficiënt mogelijk te kunnen doen, worden de procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen tegelijkertijd toegepast. Dit heeft de gemeente Deventer dinsdag laten weten.

'Deze aanpak levert veel tijdwinst op, die wel op kan lopen tot anderhalf jaar. Zo houdt het college van burgemeester en wethouders vaart in dit onderdeel van de totale herstructurering van Keizerslanden', aldus de gemeente.

Om de procedure van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt de zogenaamde “coördinatieregeling” toegepast. Dit vereenvoudigt en verduidelijkt het verloop van de procedure.

Bij de gangbare werkwijze wordt eerst een bestemmingsplan vastgesteld. Na de inwerkingtreding start de aanvraag van een omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt dan volgens het nieuwe bestemmingsplan verleend. De procedures vinden na elkaar plaats en hebben verschillende rechtsgangen.

Wethouder Marco Swart: “Het is goed dat we stoppen met nodeloos omslachtige procedures. Helemaal nu we de economie weer op gang moeten brengen. Dit besluit past in een reeks van maatregelen om de economie te stimuleren.“

Het vernieuwen van het Winkelcentrum Keizerslanden is onderdeel van de herstructurering van de wijk Keizerslanden. De vernieuwing en uitbreiding begint medio 2012 en duurt tot medio 2014.

De gemeente heeft eerder gebruik gemaakt van de gemeentelijke coördinatieregeling in de projecten Spijkvoorderenk en Ruimte voor de Rivier.
Provincie:
Tag(s):