woensdag, 5. januari 2011 - 11:14

Verbod op laten staan van vuilcontainers in Roermond

Roermond

Inwoners van Roermond die hun afvalcontainer aan de weg te laten staan buiten de huisvuilophaaldagen om, kunnen hiervoor van de gemeente een boete krijgen. De Gemeenteraad van Roermond heeft in december de afvalstoffenverordening hiervoor gewijzigd.

De wijziging is doorgevoerd om vandalisme, brandstichting en andere schade te voorkomen. Ook is het uit oogpunt van leefbaarheid gewenst dat de afvalcontainers niet het dagelijkse straatbeeld gaan bepalen, zo meldt de gemeente.

De afdeling Stadstoezicht zal handhavend optreden. Dit betekent dat de gebruiker van de afvalcontainer eerst een waarschuwing krijgt als zijn container langs de openbare weg en niet op de ophaaldag zelf wordt aangetroffen. Bij een volgende overtreding volgt een proces verbaal.
Provincie:
Tag(s):