dinsdag, 28. juni 2011 - 17:24

Verbod op ritueel slachten

Den Haag

De Tweede Kamer heeft vandaag het voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen om onverdoofd ritueel slachten te verbieden.

Een ruime meerderheid van 116 tegen 30 stemde voor het wetsvoorstel.
In totaal stemden 30 tegen, waaronder de christelijke partijen en drie Kamerleden van de PvdA. Zij vinden het een te grote inbreuk op de vrijheid van godsdienst.

Afgelopen tijd zorgde het onverdoofd ritueel slachten voor de nodige discussies zowel binnen als buiten de politiek. Joodse en islamitische organisaties zagen het verbod als een beperking van de vrijheid van godsdienst.

Vorige week werd door partijen al een compromis gesloten. Wel is een voorstel aangenomen dat onverdoofd slachten mogelijk maakt. Maar men moet dan wel kunnen aantonen dat het dier geen pijn lijdt.
Provincie:
Tag(s):