dinsdag, 8. maart 2011 - 16:06

Verbod op vangst paling en wolhandkrab in dioxine vervuilde wateren

Den Haag

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de wateren gemarkeerd waar een vangstverbod gaat gelden voor paling en wolhandkrab omdat de wateren sterk zijn vervuild met dioxine.

Dit schrijft hij aan de Tweede Kamer in het kader van een wijziging van de Visserijwet.

De paling en wolhandkrab in deze gebieden bevat teveel voor de volksgezondheid schadelijke dioxine en dioxineachtige PCB’s en mag op basis van voedselveiligheidsnormen niet in de handel worden gebracht.

Staatssecretaris Bleker baseert zich bij de begrenzing van de te sluiten gebieden op jarenlange monitoring en een recent advies van IMARES en RIKILT van Wageningen UR.

In totaal worden naar schatting 85 vissers door het vangstverbod geraakt. De huurovereenkomsten, schriftelijke toestemmingen en eventuele vergunningen van deze vissers worden ontbonden, opgezegd of ingetrokken. In verband hiermee vergoedt staatssecretaris Bleker de al betaalde huur voor deze overeenkomsten en een tegemoetkoming in de door de huurder gemaakte kosten zoals voor vis- en vaartuigen en personeel.

Staatssecretaris Bleker onderzoekt of er mogelijkheden zijn voor compensatie van inkomensverlies dat vissers lijden omdat ze ook schone paling uit de te sluiten gebieden niet meer op de markt mogen brengen.
Provincie:
Tag(s):