woensdag, 15. juni 2011 - 23:46

Verbreding A50 tussen Ewijk en Valburg mag doorgaan

Den Haag

Rijkswaterstaat mag doorgaan met de verbreding van de A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (15 juni 2011) alle beroepen tegen het tracébesluit dat deze verbreding mogelijk maakt, ongegrond verklaard.

Onder meer de Bewonerscomités A-50 en Veluwstraat Ewijk, de gemeente Beuningen en een aantal inwoners uit Ewijk, Andelst en Herwijk hadden de Raad van State gevraagd het tracébesluit van de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat te vernietigen.

Het tracébesluit 'A50 Ewijk-Valburg' maakt het mogelijk de weg tussen de knooppunten Ewijk en Valburg in beide richtingen te verbreden van 2x2 naar 2x4 rijstroken. Daarnaast wordt ook ten westen van de Waalbrug een extra brug aangelegd. Als de nieuwe brug klaar is, gaat het verkeer over de extra brug rijden en zal de bestaande brug uit het verkeer worden genomen en worden gerenoveerd. De minister wil met de verbreding en de extra brug de doorstroming van het verkeer verbeteren en de bereikbaarheid van de regio vergroten.

Volgens de bewonerscomités is de minister uitgegaan van te lage verkeersbelastingen voor de verbrede A50. Ook is de werkelijke geluidsbelasting van de weg hoger dan in het geluidsrapport is berekend, aldus de comités. Verder vrezen zij een verslechtering van de luchtkwaliteit in het gebied en vinden ze dat de minister meer geluidschermen had moeten plaatsen. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Beuningen zijn bang dat de wegverbreding slechts leidt tot verplaatsing van het fileprobleem en niet tot oplossing daarvan. De inwoners zijn vooral in beroep gekomen omdat zij vinden dat de minister meer maatregelen had moeten nemen om de geluidsoverlast bij hun woningen te verminderen. De Raad van State heeft alle bezwaren verworpen.
Provincie:
Tag(s):