woensdag, 9. februari 2011 - 21:17

Verdubbeling N33 moet in 2014 klaar zijn

Zuidbroek

Het Ontwerp-Tracébesluit voor een verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek is vastgesteld. Hierin staat omschreven hoe de verdubbelde weg er uit komt te zien, welke gevolgen dit heeft voor de omgeving en hoe de procedure verloopt.

De N33 tussen Assen en Zuidbroek is een gevaarlijke eenbaansweg. Daarnaast is er sprake van slechte regionale bereikbaarheid, vanwege onvoldoende doorstroming van het verkeer. Bovendien zijn er knelpunten bij een aantal aansluitingen ondermeer door de grote hoeveelheid vrachtverkeer.

Rijkswaterstaat wil, in samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe en de omliggende gemeenten, de N33 tussen Assen-Zuid en Zuidbroek verdubbelen. Dit gebeurt om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren en de bereikbaarheid van de regio te vergroten.

Dit jaar zal de gunning van de aanbesteding plaatsvinden zodat er in 2012 kan begonnen worden met de werkzaamheden. In 2014 zullen de eerste voertuigen over de verdubbelde N33 kunnen rijden.
Provincie:
Tag(s):