dinsdag, 3. mei 2011 - 19:55

Vergoeding oud papier omhoog

Zuidwolde

De vergoeding voor het inzamelen van oud papier gaat in De Wolden omhoog van € 40,-- naar € 50,-- per ton.

Het oud papier in De Wolden wordt al jaren gescheiden ingezameld. De gemeente organiseert de inzameling in samenwerking met circa dertig maatschappelijke instanties (scholen, sportverenigingen, kerken enz.). De gemeente zorgt voor de inzamelauto’s, de minicontainers en verkoopt het papier. De scholen en sportverenigingen leveren de vrijwilligers voor de inzameling en ontvangen daarvoor een vergoeding van de gemeente. Jaarlijks wordt ongeveer 2.500 ton ingezameld.

Met de verhoging van de vergoeding hoopt de gemeente te bereiken dat er nog meer papier gescheiden wordt ingezameld. De organisaties ontvangen samen een vergoeding van € 125.000,-- per jaar. Het geld wordt gebruikt binnen de instanties en komt op die manier ten goede aan de eigen inwoners. Scholen kopen daarmee bijvoorbeeld computers voor de kinderen.

De gemeente vindt het belangrijk dat de gescheiden inzameling van papier goed verloopt. Om die reden wordt er sinds een aantal jaren in de hele gemeente ingezameld met vuilnisauto’s en heeft ieder huishouden een papiercontainer. Op deze manier is het voor de huishoudens makkelijk om het oud papier te scheiden en voor de inzamelaars om het op te halen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er nog steeds enkele honderden tonnen papier in de restafval (grijze) container zit. Dat is zonde.

Meer gescheiden ingezameld papier heeft alleen maar positieve gevolgen. Het is goed voor het milieu, omdat het oude papier wordt gebruikt om nieuw papier van te maken. Er hoeft minder restafval (inhoud grijze) te worden verwerkt, dus minder kosten, dat een lagere afvalstoffenheffing voor de huishoudens betekent. En tot slot betekent meer papier dat de instanties meer geld hebben om leuke dingen mee te doen of om bijvoorbeeld de contributies laag te houden.
Provincie:
Tag(s):