woensdag, 14. december 2011 - 11:19

Vergunning Brunssums café definitief ingetrokken

Brunssum

Café ’t Höfke in Brunssum is definitief de vergunning kwijt voor het mogen exploiteren van een horeca-inrichting. De drank- en horecavergunning werd door de gemeente Brunssum in september 2010 ingetrokken. Na diverse procedures werd het besluit van de gemeente op 16 november 2011 door de Raad van State bekrachtigd. Het café blijft daarmee definitief gesloten, zo meldt de gemeente Brunssum.

De gemeente Brunssum verleende eind 1999 vergunning aan de exploitanten van ’t Höfke voor een café aan de Heufkestraat. Tien jaar later, eind 2009, ontving de gemeente een tip van het Openbaar Ministerie waaruit sterke vermoedens bleken dat de drank- en horecavergunning zou worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten.
Onderzoek door het Bureau Bibob bevestigde deze geruchten. Daarop werd de vergunning door de gemeente ingetrokken. De exploitanten werden gesommeerd café ’t Höfke met ingang van 3 december 2010 te sluiten.

Tegen dit besluit dienden de exploitanten een bezwaar in. Toen dit bezwaar door de gemeente werd afgewezen, gingen de exploitanten hiertegen in beroep bij de rechtbank in Maastricht. In mei 2011 oordeelde de rechtbank het beroep gegrond en vernietigde het besluit van de gemeente. Daarop diende de gemeente een hoger beroepschrift in bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij besluit van 16 november 2011 heeft de Raad van State de gemeente in het gelijk gesteld. Het intrekken van de drank- en horecavergunning is met deze uitspraak definitief geworden, en daarmee ook de sluiting van café ’t Höfke.
Provincie:
Tag(s):