vrijdag, 9. december 2011 - 17:58 Update: 08-07-2014 0:55

Verhagen: seinen voor economie staan op oranje

Den Haag

Viceminister-president Verhagen reageerde vrijdagmiddag na de ministerraad op de nieuwe cijfers van DNB: 'Dit is weer een nieuw signaal dat de economie in zwaar weer verkeert.'

'Dat de seinen voor de economie op oranje staan, werd ook al duidelijk uit andere cijfers, zoals de meest recente kwartaalcijfers van het CBS', aldus Verhagen.

'En ook in de Miljoenennota 2012 hebben we al geconstateerd dat het begrotingstekort door de grote onzekerheden en de tegenvallende economische prognoses minder snel terugloopt dan we eind 2010 dachten.'

Met de afnemende wereldhandel, valt ook de Nederlandse groei terug. 'We moeten er rekening mee houden dat we het verlies van economische groei als gevolg van de crisis niet meer goedmaken.'

Verhagen benadrukte het belang om het gevoerde beleid vast te houden, waarin gezonde overheidsfinanciën en het versterkt verdienvermogen van de economie centraal staan.

Bankenbelasting
De ministerraad heeft besloten het wetsvoorstel Bankenbelasting in te dienen bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel vraagt het kabinet een bijdrage aan de bankensector die eerder op grote schaal hulp van de staat heeft ontvangen. Daarnaast wordt met het voorstel de financiële stabiliteit versterkt.

Banken gaan ook een hogere belasting betalen bij excessen in het beloningsbeleid. Volgens Verhagen geeft dit een goede prikkelwerking waardoor het vertrouwen in de sector kan worden versterkt.

Depositogarantiestelsel
Verhagen stelt dat het kabinet de afgelopen tijd beleid in gang heeft gezet om verbeteringen aan te brengen in het Nederlandse financiële stelsel. Vandaag heeft de ministerraad een besluit genomen over het depositogarantiestelsel.

Verhagen: 'Concreet betekent dit dat er een depositogarantiefonds wordt opgericht waarop zo nodig een beroep kan worden gedaan. Banken krijgen 15 jaar de tijd om het fonds te vullen.'

Besluiten ministerraad
De ministerraad besloot ook om het wetsvoorstel Beperking langdurig ziekteverzuim naar de Raad van State te sturen. Verder zijn oud-minister Hayo Apotheker benoemd als burgemeester van Sudwest Fryslan, en waarnemend burgemeester Mirjam van 't Veld tot burgemeester van Stichtse Vecht.
Categorie:
Tag(s):