woensdag, 2. februari 2011 - 23:39

'Verhogen maximumsnelheid is symboolpolitiek'

Amsterdam

De bekendmaking dat het kabinet per 1 maart slechts op één traject de
maximumsnelheid verhoogt naar 130 kilometer ziet Milieudefensie als een
bewijs dat dit dit voornemen in Nederland onzinnig is.

Het kabinet gaat op vier snelwegen experimenten doen met een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. De eerste proef zal na verluidt plaatsvinden op 1 maart op de A7 bij de Afsluitdijk van Wognum naar Zurich.

Het voornemen is volgens de milieubeweging duur en slecht voor het milieu en de volksgezondheid. Daar komt bij dat er nauwelijks tijdwinst is te boeken. De afsluitdijk zou je nu in 75 seconden sneller kunnen oversteken en met het stuk A7 in Noord-Holland waar de maximumsnelheid later ook verhoogd wordt is de tijdwinst 2,5 minuut.

Willem Verhaak: "Dit is pure symboolpolitiek. Ik zie de dagjesmensen al naar het noorden trekken - files veroorzakend - om eindelijk zonder boete 137 kilometer per uur te mogen rijden."

Milieudefensie geeft aan zich blijven te verzetten tegen de verhoging van de maximumsnelheid, maar gaat er van uit dat het aantal trajecten waar dat zal gebeuren zeer beperkt is, omdat de normen voor luchtvervuiling en geluidshinder anders worden overschreden.
Provincie:
Tag(s):