donderdag, 1. december 2011 - 9:45

Verhogen van de snelheid goed voor het spekken schatkist overheid

Den Haag

Het verhogen van de snelheid naar 130 kilometer per uur op 60 procent van de Nederlandse snelwegen blijkt het overheidspotje flink te gaan spekken.

Dat komt omdat automobilisten harder zullen gaan rijden waardoor het brandstofverbruik zal toenemen. Uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waar het AD vandaag over bericht, zal het rijk per jaar tussen de 50 en 100 miljoen euro extra aan accijnzen opleveren. Van een literprijs benzine gaat ongeveer 60 procent naar de schatkist. Bij diesel is dat ongeveer 48 procent.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is tegen de verhoging van de maximum snelheid. Volgens hen zal met het verhogen van de snelheid het aantal verkeersslachtoffers toenemen. Milieuorganisaties zijn ook tegen. Zij vrezen voor meer Co2 uitstoot. De ANWB is voor de verhoging.
Provincie:
Tag(s):