maandag, 5. september 2011 - 20:24

Verkeersborden in grote getale gestolen

De afgelopen maanden zijn veel schrikhekken langs wegen van de provincie Zeeland en verkeersborden langs de wegen van waterschap Scheldestromen gestolen. Het gebeurt vooral in de omgeving van Hulst en Axel.

het waterschap zijn 32 verkeersborden ter waarde van € 3.000,-gestolen. Hier komt nog eens € 2.000,- bij om de schade te herstellen. De provincie heeft de schadepost geschat op € 15.000,-. De borden worden gesloten vanwege de waarde van het aluminium.

Het ontbreken van de borden kan leiden tot verkeersonduidelijke situaties en zorgen voor hoge maatschappelijke kosten. De vernielingen moeten immers hersteld worden, objecten moeten vervangen of opnieuw aangeschaft worden en de medewerkers steken heel wat uren in het herstellen en opruimen van de vernielingen.

De provincie en het waterschap doen van iedere ontvreemding aangifte bij de politie. Medewerkers plaatsen de borden terug zodat weggebruikers hier zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. De overheden hebben de politie verzocht vaker te surveilleren in het buitengebied.
Provincie:
Tag(s):