vrijdag, 10. juni 2011 - 10:21

Verkoop Rodenburghal in Leek

Leek

De gemeente Leek verkoopt de Rodenburghal aan Tolberter ondernemer Sikko Cazemier. De heer Cazemier gaat in de sporthal een centrum inrichten voor sport, spel en recreatie start na de zomer met de realisatie hiervan.

Een belangrijke voorwaarde van de gemeente voor herbestemming van de hal is dat een nieuwe ontwikkeling past bij jongerencentrum Punt 1 en sportpark Rodenburg. De ontwikkeling die door Sikko Cazemier wordt gerealiseerd sluit daar goed op aan en past ook binnen de huidige bestemming "sportvoorzieningen". Met de verkoop wordt een nieuwe impuls gegeven aan de bedrijvigheid en de leefbaarheid van het gebied.

Eind 2005 is besloten de Rodenburghal te vervangen door een nieuwe Topsporthal aan de Schelp in Leek. Deze Topsporthal is in augustus 2008 in gebruik genomen, waarna de Rodenburghal buiten gebruik raakte. Sinds 2005 is met diverse ondernemers en maatschappelijke instellingen gesproken over een passende herbestemming en overdracht van het pand, echter zonder resultaat. Sloop leek daarom enige tijd de laatste optie.
Provincie:
Tag(s):